Geographical Indications for Traditional Food Products in Turkey (Türkiye’de Geleneksel Gıda Ürünleri İçin Coğrafi İşaretler)

Abstract

This article was written by Aylin Şule Songül and Elif Selin Cila and mainly focuses on describing the general legal framework concerning protection of traditional food in the Turkish jurisdiction and the Ministry of Food, Agriculture, and Livestock’s (Ministry) generalized policy of traditional food.

Özet

Makale Aylin Şule Songül  ile Elif Selin Cila tarafından yazılmıştır ve makale temel olarak geleneksel gıdaların Türk yargı alanında korunması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın söz konusu gıdaları genelleyen yaklaşımı konularını ele almıştır.

Published in Revista Di Diritto Alimentare available at http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2014-04/AYLIN-ELIF.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *