Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Avrupa Birliği’nin Hukuki Yaklaşımı (The EU Regulatory Approach to GM Foods)

Abstract
The current paper provides a rendering in Turkish language by Aylin ŞuleSongül of the written version of the Judge Nelson Timothy Stephens Lecture presented by Bernd van der Meulen at University of Kansas School of Law (USA) on the EU Regulatory approach to GM foods.

The legal systematic analysis provides a general background on EU food law. It discusses the authorisation procedure; the risk analysis methodology, EFSA’s role in risk assessment; the one-door-one-key principle; traceability requirements; GM labelling; liability and enforcement.

Özet
Türkçe’ye çevirisi Aylin Şule Songül tarafından yapılan söz konusu çalışma Bernd van der Meulen tarafından Kansas Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nde (ABD) sunulan Yargıç Nelson Timothy Stephens’ın AB’nin genetiği değiştirilmiş gıdalara yaklaşımı hakkındaki dersinin yazılı metnini sağlamaktadır.

Hukuksal sistematik analiz AB Gıda Hukuku’nun gerisindeki görünüm hakkında genel bilgi sağlamaktadır. Onay prosedürünü, izlenebilirlik şartlarını, genetiği değişikliğin etiketlenmesini, sorumlulukları ve uygulanması konularını tartışmaktadır.

Available at http://ssrn.com/abstract=3381688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *