Protecting the Origin of Foodstuffs in The European Union-Indications of Origin And Trademarks as Intellectual Property Tools

Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union – Indications of origin and trademarks as intellectual property tools 

 Abstract

The European Union (EU) has established two different systems for the protection of the origin of foodstuffs and

agricultural products: on the one hand, there is the system of protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI) and, on the other hand, there is the figure of the collective European Union trade mark (EU trade mark)  containing a geographical name. This article explores and compares the specificities of each system.

Written by Yves VAN COUTER-Partner and Florence d’ATH- Associate with Loyens & Loeff (Brussels office)

Translated by Aylin Şule Songül

 

Avrupa Birliği’nde Gıda Maddelerinin Orijininin Korunması – Fikri mülkiyet araçları olarak orijin ve ticari markaların belirtilmesi

 

Özet

 

Avrupa Birliği (‘AB’) bilinen coğrafi bölgelerin isimlerinin yanlış kullanımını engellemek için gıda maddelerinin ve tarımsal ürünlerin

orijinini korumaya yönelik iki farklı sistem oluşturmuştur: Orijin Tahsisi ve Coğrafi İşaretler koruma sitemi ve – diğer taraftan da-

coğrafi bir isim taşıyan kollektif Avrupa Birliği ticari markalarının (AB ticari markası) korunması sistemi. Bu makale her iki sistemin

özelliklerini incelemekte ve karşılaştırmaktadır.

 

Loyens & Loeff (Brüksel ofisi) ortaklarından Yves VAN COUTER ve avukatlarından Florence D’ATH tarafından yazılmıştır.

Aylin Şule Songül tarafından tercüme edilmiştir.

 

Available at : Food origin article 2016

Available at : Protection of food origin in the EU (Turkish_translation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *